Besni New Page 1

 

Besni Ekspres Gazetesinde yayınlanan yazılarım

 ANA SAYFA

HABERLER

FOTOĞRAFLAR

BESNİ TARİHİ

 EĞİTİM

SAĞLIK

EKONOMİ

İKLİM

KÜLTÜR

ULAŞIM

BELDELER - KÖYLER

ÇÖRMÜK KAPLICASI 
 ŞİİR
Kaymakamlarımız
SEÇİM 20002
Seçim Sonuçları
2000 YILI NÜFUS SAYIMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BESNİ' NİN GELECEĞİ ÜZERİNE...

 İrfan YILMAZ/Besni

 

 

1-Başlarken;

2-Besni’ nin Dünü ve Bugünü

3- Besni İçin Neler Yapılabilir

4-Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri

5- Besni Organize Sanayi Bölgesi ve Teşvik Yasası

 

Başlarken;

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 2003 yılı verilerine göre hazırladığı İlçelerin sosyo -ekonomik gelişmişlik sıralamasında Besni’nin 872 il ve ilçe içerisinde 549. sırada yer alması üzerine, Besni’nin sosyo – ekonomik bakımdan daha üst sıralara çıkabilmesi için neler yapılabileceği konusunda düşünmeye başladım. Sonuçta ilgiyle takip edeceğinizi düşündüğüm bu yazı ortaya çıktı.

Mustafa Kemal Atatürk’ ün Sakarya Savaşı’nda: “ Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır.” demiştir. Büyük önderimiz bu sözü ile düşmanla savaşın belirli bir cephede olmayacağını yurdun her köşesinde olacağını vurgulamıştır.  Ben bu sözden etkilenerek, kalkınma, sosyal ve kültürel gelişme için ülkemizin her köşesindeki insanların, kendi yörelerinin kalkınıp gelişmesi  için bir şeyler yapmaları gerektiğini düşünmüşümdür.

Aslında Besni’nin daha güzel ve gelişmiş bir yerleşim yeri olması için Besni Ekspres Gazetesi sayfalarında okuyacağınız yazımın bir benzerini 1999 yılında “ 2000’ler de Nasıl Bir Besni” başlığı altında kaleme almıştım.

Bu sayfalarda okuyacağınız konularla ilgili daha güzel fikirleri  ve projeleri olanlar muhakkak ki vardır. Bu sitede  ileriki günlerde okuyacağınız konularla veya Besni ile ilgili benim düşünemediğim farklı konulara da her  kesimden Besnilinin kafa yorduğundan eminim.     

Değerli Büyüğümüz emekli öğretmen Celal ÖZTAŞ, Mustafa SUCU, Hasan EMRE, Mehmet DEMİREL ve daha bir çok arkadaşımız Besni ile ilgili güzel düşüncelerini zaman zaman dile getirmektedir. Sizlerde Besni ile güzel ve olumlu düşüncelerinizi dile getirip, bizlerle  ( Besnililerle) paylaşırsanız Besni’nin sorunlarına ve çözüm yollarına ışık tutmuş olursunuz.

Besni’nin sorunlarının çözümü ve her bakımdan daha yaşanılır bir yer olması için her  Besniliye büyük sorumluluk düşmektedir.

Şüphesiz, her kes bu konuda fikir üretmektedir. Ancak fikirler eyleme dönüşmediği sürece bu fikirlerin hiçbir değeri olmayacaktır.  Dilerseniz konuyu bu bağlamda ele alalım.

Önümüzdeki hafta Besni’nin dününü ele alarak konuya gireceğim.

 

Not: Besni ile ilgili neler yapılabilir ile  İlgili düşüncelerinizi ziyaretçi defterine yazın

 

 

Besni'nin Dünü ve Bugünü

 

Besni;1900’lü yıllarda 10 tabakhanesi, tabakhanelere bağlı 200 ayakkabı imalathanesi; 1940’lı yıllarda 1000’ i aşkın dokuma tezgahı (1)( 1945 yılında senede 400.000 metre dokuma imal edilmektedir) (2) , 11 imalatçı kuyumcusu, marangozcuları, Kalaycıları, hallaçları, fıstık üretimi (1913 tarım sayımına göre Osmanlı İmparatorluğu topraklarındaki Antepfıstığı ağaçlarının %25’e yakını Besni’de bulunmaktaydı.100 bin ağaçtan 650 ton fıstık elde edilmiştir.) (3) ve bağlarında yetişen üzümleri ile bölgemizin Gaziantep merkez de dahil olmak üzere en önemli tarım, sanayi ve ticaret merkezi idi.

Bir zamanlar çevre köy, kasaba ve kazalardaki insanlar ayakkabı, yağ, şeker ve tekstil  gibi ihtiyaçlarını karşılamak için güneş doğmadan yatağından kalkarak Besni’ye doğru yola düşerlerdi. Besnili dokumacılar ve tüccarlar da ürünlerini pazarlamak üzere başta bölgemiz olmak üzere yurdun değişik il ve ilçelerine dağılırlardı.

Eğitime büyük önem veren, okumuş kültürlü insanları ile Adıyaman ve Türkiye siyasetinde söz sahibi olmuş ilçemiz; TBMM’ye son iki dönem hariç çoğunlukla iki milletvekili göndermişti: Büyük önderimiz Mustafa Kemal’in isteği üzerine Ankara’ya giden Reşit Ağa, ilk mecliste Malatya temsilcisi olarak bulunmuş ve ilçemizin ilk milletvekili olmuştur. Daha sonra Hacı Paşa, Hilmi ÖZBAY, Vakkas SAİT AĞAR, Halil AĞAR, Mehmet Arif ATALAY, Mehmet ÖZBAY, Süleyman Arif EMRE, Kemal TABAK, Arif AĞAOĞLU ve Celal TOPKAN TBMM’ye giden Besnili Milletvekilleri olmuşlardır. 3 Kasım seçimleri sonrası Besnili bir Adıyaman Milletvekili TBMM’ de bulunmazken hemşerimiz  Ahmet YILMAZKAYA Gaziantep Milletvekili olarak Meclise girmiştir.

Besni’nin 1929’larda 4000 km2 karenin üzerinde olan alanı bu gün 1327 km2’dir. 1929 yılında Doğanşehir(4), 1958 yılında Gölbaşı ve 1990 yılında Tut Besni’den den ayrılarak ilçe olmuştur.  1949 yılında Besni merkezin nüfusu 14.000 (5) civarında iken, Adıyaman’ın il olarak girdiği 1955  nüfus sayımında Besni’nin nüfusu 12 bine, 1960 nüfus sayımında da 11.200’e düşmüştür. 1960’lı yıllarda Gaziantep'e elektrik gelmesi ile pazarlarını motorlu tezgaha geçen Gaziantepli dokumacılara kaptıran Besnili dokumacılar bir bir Besni’den göç etmeye başlamışlardır. Dokumacılarımız Gaziantep ve Uşak illerine yerleşip işlerini büyütünce Besni’deki akrabaları da bir bir göç etmeye başlamış ve amansız göç olgusu uzun yıllar Besni gündemini meşgul etmiştir. (Bu göç olgusunda 1960’lı yıllarda Besni’nin yer değiştirmesinin de etkisi olmuştur.)

2000  yılı nüfus sayımına göre 36 bin merkez 108 bin toplam nüfusa sahip ilçemiz 51 bin seçmeni  ile Adıyaman’ın ikinci büyük (2002 Milletvekili Genel Seçimindeki seçmen sayısı; Adıyaman : 121.197, Besni: 51.448 Kahta: 51.074 Gölbaşı: 31.153) seçmen kitlesine sahiptir. Besni bu 51.448 seçmenine rağmen Adıyaman siyasetinde etkili olamazken, dışarıdaki Besnililer bulundukları illerde siyasette etkili olmaya başlamışlardır.

                İşte bir zamanların sanayi, ticaret, eğitim ve kültür merkezi Besni ve 2003 yılı sonuçlarına göre 872 il ve ilçenin sosyo - ekonomik gelişmişlik sıralamasının, 549’uncu sıradaki Besni.

Bir zamanlar yöremizin ticaret ve sanayi merkezi konumundaki ilçemizin bugün sosyo - ekonomik gelişmişlik düzeyi bakımından bulunduğu yer  Besni’nin  zaman içerisinde eridiğinin  en önemli göstergesidir.

Şimdi akla hemen şu soru geliyor. Nasıl olur da meclise bu kadar milletvekili gönderen bir ilçe zaman içinde hiçbir gelişme göstermez, var olan değerlerini bir bir kaybeder. Bu da üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Ben bu sorunun cevabını verecek kadar bilgi sahibi değilim. Besnili büyüklerimiz bu konuda bilgi verebilirler. Ancak önemli olan geçmişe takılıp kalmak değil geçmişten ders alarak geleceğimizi yönlendirmektir.  

Besni’nin sosyo – ekonomik düzeyinin yükselmesi için bir an önce başlamak üzere önümüzdeki yıllarda ciddi projeler hazırlanıp uygulanması şarttır. Bu projeleri üretme ve uygulama sorumluluğu siyasetçilerimize, Besni kaymakamlığına, Besni Belediyesine, sivil toplum örgütleri ile diğer kurum ve kuruluşlara düşmektedir. Proje üretim ve uygulama aşamasına kadar her aşamada sivil toplum örgütlerinin,siyasetçilerin, Besni Belediyesinin, Besni kaymakamlığının, esnaf ve işadamlarının işbirliği ve dayanışmasıyla, sen - ben mücadelesi olmadan çalışma yapmaları ile başarıya ulaşılabilir. Bu konuda ilk önce Besni Belediyesinin organize edeceği geniş katılımlı Besni’nin sorunları ve çözüm yolları ile ilgili toplantılar yapılmalıdır. Toplantıda alınan kararların önemle takip edilmesi ve hayata geçirilmesi ve bu konuda iş bölümü  yapılması ile hedefe ulaşılabilir.

KAYNAKLAR

1- Bütün Yönleri ile Besni S:81

2- Belediyeler Yıllığı / Cilt 1/ S.336 Ankara 1949

3- Yurt Ansiklopedisi/ Cilt 1/Anadolu yayıncılık/ 1981 İstanbul / S:218

4- http://www.maliye.gov.tr/defterdarliklar/malatya/il_mrk_7_dsh.html

5- SAN Salih, Her Bakımdan Kısaca Besni, 2002 S.34

             Besni İçin Neler Yapılabilir

Besni’nin Sosyo – ekonomik düzeyinin yükselmesi için neler yapılabilir diye sorduğumuzda, farklı cevaplar alınabilir. Bu konuda bana göre şunlar yapılabilir:

1-  Besni Organize Sanayi Bölgesi hayata geçirilmelidir.

2-  1994 yılında temeli atılan Besni Küçük Sanayi Sitesinde yatırım programlarında görülen 278 iş yerinin tamamının bitirilmesi için 2005 yılı yatırım programında yeterli ödenek konmalıdır.

3-   Çıkacak teşvik yasasını çok iyi değerlendirmek için ön hazırlıklar yapılmalı, ilçemize gelecek yatırımcılara her türlü kolaylıklar sağlanmalıdır.

4-   Eğitime % 100 destek kampanyası çok iyi değerlendirilerek merkez, belde ve köylerdeki okullarımızın her türlü ihtiyacı giderilmeye çalışılmalıdır.

5-    Besni’nin çevresinde yeşil kuşak oluşturulmalıdır. Özellikle ilk etapta heyelan bölgesi olan Korupınar Mahallesin aşağı taraflarından ağaçlandırmaya başlanmalıdır.

6-    Adıyaman GAP Üniversitesinin kurulması gündemde. Bizlerde Besni ye bir fakülte  açılması için gerekli alt yapıyı hazırlamalıyız.

7-   Besni çevresinde sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılacağı ve sergileneceği bir alan oluşturulmalıdır.

8-    Malatya yönünden Mersin yönüne gidecek doğalgaz boru hattının yapımı devam etmekte ve bu hat Gölbaşı’ndan geçecek. Projede Adıyaman yok. Adıyaman’a doğal gaz gelmesi için sivil toplum örgütlerinin ve milletvekillerinin girişimi var. Besni, Adıyaman Merkez, Gölbaşı ve Kahta’ya doğalgaz getirilmesi için ortak girişimlerde bulunulmalıdır

9-   Doğal gaz alt yapı çalışmalarından sonra cadde ve sokakların yapımına ağırlık verilmelidir. Doğalgaz alt yapısı yapılırken en azından Atatürk Caddesi ile Yenikent’in elektrikleri de yer altına alınmalıdır.  

10-  Aşağı Şehir ağaçlandırılmalı ve düzenlenmelidir. Buradaki Kurşunlu Cami restore edilmeli ve  Yine Kurşunlu Cami yanına etnografya müzesi kurulmalıdır.

11-  Besni – Sofraz , Sofraz –  Çakırhöyük ve Kutluca yol ayrımı,  Sofraz - Beşyol - Kızılin ,  Kutluca- Kızılin, Kutluca yol ayrımı -Çakırhöyük, . Sarıyaprak- Suvarlı arası yol, yeni baştan düzenlenmeli ve yapılmalıdır. Ayrıca Uzunkuyu ile Gedikli arası 2 km mesafeye yol açılırsa akraba olan yakın çevre köylerin gidiş gelişleri daha rahat olur.

12- Besni de bağcılığın eski günlere dönmesi için çalışmalar yapılmakta. Bu konu  üzerinde önemle durulmalıdır.

13- Gozluca (Gümüşdere) deresi ıslah edilmeli ve çevresi ağaçlandırılmalıdır. Bu derenin ıslah edilmesi ile ilgili proje var hatta bir kısmı yapılmış vaziyette.

14- Fen Liseleri ve Üniversitelere nasıl daha fazla öğrenci gönderebiliriz konusunun üzerinde durulmalıdır.

15- Öğrencilerin sosyal yönden gelişimleri için köy ve merkez okullarının katılacağı değişik aktivitelere  ağırlık verilmelidir.

16- Köylerden ve beldelerden gelerek Besni’de okuyan kız öğrencilerimiz için barınma önemli bir sorun. Sayın Kaymakamımız Mahmut HERSANLIOĞLU’ nun çabaları ile Kemal Tabak Yatılı Bölge İlköğretim Okulunda  kız öğrencilerimizin kalması için bir ayarlanmış durumda. Fakat kız öğrencilerimiz için daha uygun olacak bir kız öğrenci yurdu yapılmalıdır. Bu sayede barınma sorunundan dolayı okuma fırsatı bulamayan kız çocuğumuz lise belki de üniversite eğitimi alma imkanına kavuşur 

17- Besni Devlet Hastanesinin daha iyi hizmet vermesi için ihtiyaç duyulan bütün cihazlar temin edilmelidir.Hatta  Devlet Hastanesi Binası kısa zaman sonra yetersiz kalabilir. Bu nedenle Besni’ye modern bir hastane yapılarak şimdiki Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve çocuk hastanesine veya göğüs hastalıkları  hastanesine dönüştürülebilir.

18- Üçgöz yakınlarındaki anıt mezarlara giden yol asfaltlanmalı ve burada çevre düzenlemesi yapılmalıdır.

19- Adıyaman – Besni – Gaziantep karayolunun duble yol olması için millet vekillerimiz girişimlerde bulunmalıdır. Gaziantep’le sağlanacak ulaşım kolaylığı, teşvik yasası ile beraber yatırımcıları Besni ve Adıyaman’a çekme olasılığını artırır  

20- Yazı köylerinde arazisi olan vatandaşlarımız arazilerini sulamak için su motorları kullanmaktadır. Bu nedenle arazi sahipleri çok yüklü miktarlarda elektrik parası ödemek zorunda kalmaktadır. Bu sorunun çözümü için GAP içinde yer alan Sofraz Çayı Pompaj Sulaması 2005 yatırım programına alınarak kısa sürede tamamlanması sağlanmalıdır.

21- GAP bünyesinde yer alan ve mastır planı yapılan Akdere üzerindeki Besni Barajı 2005 yılı yatırım programına alınmalıdır.(Sulama alanı 2.820 hektardır.)

22- Besni fıstık üretiminde önemli bir merkez bu nedenle Besni de fıstık işleme tesisi kurulabilir.

23- Sugözü doğa harikası bir yer. Burada bir takım düzenlenmeler yapılarak  yakın çevre turizmine gezi ve dinlenme mekanı olarak kazandırılabilir. 

Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri

 

Besni’nin Sosyo – ekonomik gelişmişlik düzeyinin yükselmesi için, yapımı halen devam eden küçük sanayi sitesinin en kısa zamanda bitirilerek hizmete girmesi ve 2001 yılı yatırım programına teklif edilen fakat TBBM’de temsilcimizin olmaması nedeniyle gerçekleşmeyen Besni Organize Sanayi Bölgesi’nin  kurulması öncelik taşımalıdır.

Sanayinin sağlık ve çevreye zarar vermeden gelişmesi için sanayi altyapısını oluşturan Küçük Sanayi Siteleri (KSS) ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) yatırımları oldukça önemlidir.(1)

Ülkemizde sanayinin gelişmesine büyük katkı sağlayan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) uygulamalarına, planlı kalkınma dönemine girildikten sonra 1962 yılında geri kalmış bölgelerin kalkınmalarını teşvik ederek sanayi yatırımlarını bu bölgelere çekmek amacıyla başlanmıştır. (2)

OSB’lere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca düşük faizli, uzun vadeli krediler verilmekte ve sanayiciler için altyapısı tamamlanmış sanayi parselleri hazırlanmaktadır.

 

Organize Sanayi Bölgeleri; “Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla, sınırları belirli arazi parçalarının gerekli altyapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ile donatılıp planlı bir şekilde  ve  belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve OSB Kanunu hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleri” olarak tanımlanır.3

Küçük Sanayi Siteleri; küçük esnaf ve sanatkarların bulundukları alt yapısı, sosyal tesisleri ve çıraklık okulları bulunan ve genellikle şehir dışında yer alan sağlıklı iş yerlerinden oluşur.

KSS’leri kent içerisinde dağınık halde bulunan yerlerde işletmelerin bu sitelerde yoğunlaşması ile çevre kirliliğinden hizmet kalitesine uzanan süreçte olumlu gelişmeler olmaktadır.

Ülkemizde, kalkınma programlarına uygun olarak küçük sanatkar ve orta boy sanayicinin modern işyerlerine kavuşması ve böylece verimliliklerinin arttırılması açısından, Küçük Sanayi Siteleri yapımına ve desteklenmesine önem verilmiştir. (4)

Şehir merkezlerinde yatırımları bulunan küçük esnaf ve sanatkarların yatırımlarını alt yapısı, sosyal tesisleri ve çıraklık okulları bulunan ve genellikle şehir dışında yer alan sağlıklı iş yerlerinden oluşan KSS'lere kaydırmaları, diğer yatırımcıların yapacakları küçük ve orta ölçekli yatırımlarının ise, alt yapısı bulunan birer planlı sanayi bölgeleri olan OSB'lerde yer almasını temin etmek için geçmiş yıllarda değişik teşvikler uygulanmıştır.Bu teşvikler arasında, bina inşaat harcı ve yapı kullanma harcı, emlak vergisi,çevre temizlik vergisi, kurumlar ve katma değer vergilerinden muafiyetler gibi değişik teşvikler yer almıştır.( 31 Aralık 2002 yürürlükten kalkan 4325 sayılı teşvik yasasına göre) . Söz konusu teşvikler yanında, özellikle de OSB’ler, yatırımcıya tahsis edilen arazinin bedelinin çok düşük olması gibi başlı başına bir teşvik sağlayabilecek bir avantaja sahiptir. Bu açıdan OSB’ler, yatırımcılar için cazip birer yatırım bölgesi haline gelmiş bulunmaktadır.

 

 

Organize sanayi bölgelerinin kuruluş amacı: (5)

- Sanayinin disipline edilmesi,
- Şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulması,
- Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanması,
- Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması,
- Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi,
- Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması,
- Müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi,
- Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi organlarınca yönetiminin sağlanması,

OSB’lerin Kuruluşunda temel hedef olarak  belirlenmiştir.

 

1,2- Adnan Selçuk ERGİNÖZ /T.C. Sanayi  ve  Ticaret Bakanlığı / Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Adıyaman  Sanayi Potansiyeli ve Yatırım alanları Araştırması / ANKARA 2001

3-Organize sanayi bölgeleri kanunu/ Madde 3

4- Adnan Selçuk ERGİNÖZ /T.C. Sanayi  ve  T icaret Bakanlığı / Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Adıyaman  Sanayi Potansiyeli ve Yatırım alanları Araştırması / ANKARA 2001

5- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı web sitesi / Organize sanayi bölgelerinin ortaya çıkışı
ve  sanayileşme süreci içinde Türkiye’deki gelişimi

Besni Organize Sanayi Bölgesi veTeşvik Yasası  

Organize Sanayi Bölgelerinin amaçlarından biride “sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılmasıdır.” Sosyo – ekonomik gelişmişlik bakımından 872 il ve ilçe merkezi arasında 549. sırada bulunan Besni az gelişmiş bir merkezidir. Besni az gelişmiş bir merkez olmasına rağmen köklü bir sanayi ve ticaret kültürüne sahip olması nedeniyle ile Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki birçok il ve ilçe merkezinden ayrı bir özelliğe sahiptir. ( 1900’lü yıllarda 10 tabakhane, bunlara bağlı 200’e yakın ayakkabı imalathanesi, 1940’lı yıllarda 1000’nin üzerindeki dokuma tezgahı ve üretilen ürünlerin pazarlanması)Bununla beraber İlimiz Adıyaman’ın, bölgemizin hatta ülkemizin en önemli sanayi merkezi Gaziantep’e en yakın ilçesi konumundaki Besni’ye “Organize Sanayi Bölgesi Kurulmalıdır”. Çünkü Organize Sanayi Bölgesinin Kurulması Besni’ yi Yatırım Açısından Cazip Hale Getirir. Daha öncede yazdığım gibi teşvikler yanında özellikle de OSB’ler, yatırımcıya tahsis edilen arazinin bedelinin çok düşük olması gibi başlı başına bir teşvik sağlayabilecek bir avantaja sahiptir. Bu açıdan OSB’ler, yatırımcılar için cazip birer yatırım bölgesidir.

 

1998 yılında Besni de orta ölçekli sanayi yatırımları için  BETAŞ’ın  olduğu bölgede organize sanayi bölgesi kurulması düşünülmüştür. Eski Belediye Başkanımız Nuri TUĞSUZ’dan aldığım bilgiye göre organize sanayi bölgesi için ayrılan bu alan 600 – 700 dönüm kadardır. 1998’ler de Besni belediyesi tarafından imarı yapılan arsalar 5000 m2’lik parsellerden oluşmakta ve  birleştirilebilme imkanına sahiptir. Parsellenen arsalardan 12 tanesi Besni Belediyesine mal edilmiş geri kalan parseller ise arsa sahiplerinindir. Besni Belediyesine mal edilen parseller daha sonra şimdiki Belediye başkanımız Mustafa ORUÇOĞLU tarafından buralara yatırım yapılması şartıyla satılmıştır. Yaklaşık iki ay önce Belediye Başkanımız Mustafa ORUÇOĞLU ile yaptığım bir görüşmede Belediye Başkanımız; satılan bu parsellere fabrika yapılmadığı için, Besni Belediyesinin buraları yeniden almak için mahkemeye gittiğini söylemiştir.

 

Adıyaman Valiliği ve Eski Kaymakamlarımızdan H.Hüseyin TÜRKOĞLU Besni de  organize sanayi bölgesinin kurulması için üstün gayretler sarf etmişler ve Besni Belediyesi ile beraber gerekli işlemleri yapmışlardır. İşlemleri biten organize sanayi bölgesinin dosyaları Ticaret ve Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. 1999 ve 2000 yılı yatırım programlarını bulamadığımdan Besni Organize Sanayi Bölgesinin ilk defa hangi yılda yatırım programına teklif edildiğini bilmiyorum fakat 2001 yılı yatırım programına alınması için teklif edilmiş fakat o zamanki milletvekillerimizden bir destek gelmediği için  bir sonuç elde edilememiştir. 2001 yılında iktidar ortağı olan ve Besnili olduğunu söyleyen milletvekilimizden  birinin danışmanına; Besni ile ilgili ne çalışmanız var? Ticaret ve Sanayi Bakanlığına gönderilen  Besni Organize Sanayi Bölgesi’nin durumu ne diye sorduğumda; bana  Besni Organize sanayi Bölgesi ile ilgili bir çalışmalarının (öncelikleri) olmadığını söylemiştir. O zamanlar Besni Organize Sanayi Bölgesi  siyasilerimiz tarafından destek görmüş olsaydı şu an için Besni ve Adıyaman için büyük bir fırsat yaratılmış olurdu.

Gazetemiz Besni Ekspres’te geçtiğimiz aylarda yayınlanan iki işadamının Besni’de fabrika kurmak için yer aradıkları fakat uygun yer bulamadıkları ile ilgili haber organize sanayi bölgesinin kurulmasının gerekliliğini göstermektedir. Ayrıca gazetemizi ziyaret eden BETAŞ Müdürü Mehmet beyle yaptığım sohbette, organize sanayi bölgelerinin yatırım için daha uygun bir ortam olduğunu ve yatırımcı açısında daha cazip olduğunu söylemiştir.

Geliri 1500 Doların altındaki iller için çıkan teşvik yasası nedeniyle iş adamları, teşvik yasasının kapsadığı yerlere yatırım yapmak isteyecekler. Bunun içinde yatırım yapacakları yerleri değişik açıdan değerlendirileceklerdir. Uygun fiyatlı, düz ve alt yapısı hazır alanların olması, sanayileşmiş kentlere yakınlığı ve ulaşım kolaylığı tercih sebebi olacaktır.

Bu açılardan baktığımızda Besni’nin Gaziantep’e yakınlığı ve ulaşım kolaylığı ile tercih sebebi olması muhtemeldir. Geriye alt yapısı hazır,düz ve ucuz arsalar kalıyor, bu da organize sanayi bölgesinin kurulması ile gerçekleşebilir. Şu an için 3-5 ay içerisinde bir organize sanayi bölgesi kurulamayacağına göre alternatif çözümler üretilmelidir.  Bu alternatif  çözümler konusunda değişik fikirleri olanlar muhakkak ki vardır.

Bana göre şunlar yapılmalıdır.

1- Yukarıda bahsettiğim organize sanayi bölgesi için ayrılan yer ile ilgili hazırlıklar yapılmalıdır. Fakat burada önemli sorun var. Bu da buradaki parsellerin şahıslara ait olmasıdır. Örneğin 70 bin m2’lik bir alana ihtiyacı olan yatırımcı birden çok kişiyle muhatap olmak zorunda kalacak.  Yatırımcının birden çok kişiyle anlaşmakta zorluk çekeceği bir gerçektir. Aynı zamanda parsel sahipleri yatırımcıya yüksek fiyatlar söyleyebilirler. Parsel sahiplerinin veya burada kar amaçlı  arsa alanların yüksek fiyat söylemeleri doğal fakat bu da yatırımcının Besni’den kaçmasına vesile olur. Bu soruna en kısa zamanda Besni Belediyesi bir çözüm bulmalıdır. Bu konuda kaybedilecek bir saniye dahi yoktur.

2- Şayet yukarıdaki  ile ilgili bir çözüm bulunamazsa ileride organize sanayi bölgesi olabilecek  yerler üzerinde durulmalıdır. Buralar Besni –Gaziantep yolu üzerinde olabileceği gibi ( Karagüveç (Kitiş) Köyü veya Sarıyaprak Beldesi civarı ) Besni – Adıyaman yolu üzerinde Harmanardı ( Tilek) veya Taşlıyazı ( Terbizek) Köyleri civarları olabilir. (Organize Sanayi Bölgeleri genellikle şehir merkezleri dışında, şehir merkezlerine  10- 15 km’ lik mesafelerde kurulmaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakınımız Ali Coşkun bir demecinde organize sanayi bölgelerinin şehir dışına taşınması gerektiğini söylemiştir.)

3- Çıkan teşvik yasasına göre kalkınmada öncelikli yörelerde kalan illerde, en az 10 kişilik istihdam sağlayan yatırımları nedeniyle gerçek veya tüzel kişilere; Hazine, katma bütçeli kuruluşlar, belediyeler veya il özel idarelerine ait arazi ve arsaların, yatırımcılara bedelsiz devrini öngörüyor. Besni çevresinde böyle yerlerin var olup olmadığını bilmiyorum eğer varsa yatırımcılar için cazip olabilecek konumda olabilecekler üzerinde durulmalıdır.

     Yatırımcı Besni’ye Geldiğinde belirlenen yerler gösterilmeli veya onun beğendiği yer uygun bir fiyatla ( yatırımcıyı kaçırmayacak – arazi sahibini zarar ettirmeyecek ortak bir yol) alınma yoluna gidilmelidir.

Arsa meselesi halledildikten sonra gelecek yatırımcılara ne gibi başka kolaylıklar sağlanabileceği üzerinde durulmalıdır. Daha sonra oluşturulacak bir heyetle Gaziantep’ deki Besnili ve Gaziantepli iş adamları başta olmak üzere diğer illerdeki Besnili veya Besnililerin tanıdığı iş adamları gezilmelidir. İş adamları ile yapılan görüşmelerde yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verilmeli ve Besni Belediyesi başta olmak üzere Besni Kaymakamlığının ve Besnililerin her türlü yardım ve destek için hazır olduğu özellikle belirtilmelidir.

Diğer bir nokta ise Besnililerin gurur kaynağı olan, Besni sevdalıları tarafından kurulan ve Besni’mize bir çok değerli eserler kazandıran Besni Eğitim Vakfı üyelerinin yaklaşık üç önce yaptığı  yemekli toplantıda gündeme gelen Besni’ye iş sahalarının açılması fikri etrafında bütün Besnili iş adamları kenetlenerek birlik ve beraberlik içerisinde herkesin gücü ölçüsünde sağlayacağı katkı ile veya kendilerinin bağımsız olarak Besni’mize iş sahaları kazandırmaları, biz Besni’de yaşayanların ortak arzusudur.

Teşvik yasası çıktı, kaybedilecek bir saniye dahi yoktur. Besni’nin, bizlerin ve çocuklarımızın geleceği adına hepimiz bu konuda seferber olmalıyız. Yoksa yarın çok geç olabilir. Özellikle Besni’ye organize sanayi bölgesinin kurulması için girişimler artırılmalıdır. Yukarıda dediğim gibi bu konuda geç bile kalındı. Ama zararın neresinden dönülürse kardır. Özellikle ilçemiz siyasetçileri ve Milletvekilimiz sayın Mahmut GÖKSU başta olmak üzere tüm Adıyamanlı milletvekillerinden Besni Organize Sanayi Bölgesinin en azından 2005 yatırım programına alınması için girişimlerde bulunmasını bekliyorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sayfa     defa ziyaret edilmiştir

 

 

 

Bizden Siteler

BESNİLİM 
K A H T A

GÖLBAŞI 

ADIYAMAN
e-adıyaman
TUT 
B E T A Ş
Besni kaymaklığı
Besni Endüstri Meslek Lisesi
İslam güzeldir

SOHBET

T.C. Kimlik No

Vergi Kimlik No

Ösym No

İl İl Türkiye Haritası

822 li hatların

tarifesi

KİM KİMDİR

Linkler

Top  List

Editör

            

 

 

 

ZİYARETÇİ DEFTERİ

 

 

 

 

01.01.2003

 

 Tüm Hakkı Saklıdır. Copyright  Nisan 2002 İrfan Yılmaz
Web Tasarım : İrfan Yılmaz/Besni

Son Güncelleme Tarihi:12.10.2003
800x600 çözünürlükte siteyi en iyi görüntülersiniz.